BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG


Hệ thống bán vàng tự động 100%
Tạo đơn sau đó vào địa điểm bên dưới để nhận vàng

(*) Hệ thống tự động hoàn tiền sau 10 phút nếu chưa giao dịch
Máy chủ Nhân vật Địa điểm Khu vực
1 sao chetuxemo Vách núi Kakarot 13
2 sao 3kmx1rb69i Vách núi Kakarot 13
3 sao 6e8t5eo5az Vách núi Kakarot 13
4 sao l05l395 Vách núi Kakarot 13
5 sao ssiuztstcw Vách núi Kakarot 13
6 sao ge9n8uwmoa Vách núi Kakarot 3
7 sao 2awj0uwrc1 Vách núi Kakarot 13
8 sao q10n7rqg11 Vách núi Kakarot 13
9 sao 4kmdfaxk8v Vách núi Kakarot 13

Lịch sử giao dịch

Máy chủ Nhân vật Số tiền Số vàng Tình trạng