BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG


Tạo đơn sau đó theo dõi tình trạng đơn hàng chờ hệ thống chuyển ngọc vào

(*) Hệ thống tự động hoàn tiền nếu giao dịch không thành công
Hệ thống bán Ngọc Hồng tự động 100%

Bước 1: Đưa nick qua siêu thị.
Bước 2: Điền Tài Khoản Mật Khẩu Cần Mua Ngọc.
Bước 3: Chờ 3 đến 5 phút
Bước 4: Trạng thái thành công thì vào nick vào "Cửa Hàng Kí Gửi" để nhận ngọc hồng

LƯU Ý:
- Nick mua ngọc cần có ít nhất 1 ngọc xanh hoặc hồng.
- Nick mua ngọc cần có ít nhất 1 ô hành trang trống.
- Vui lòng đổi mật khẩu nick sau khi giao dịch thành công.

Lịch sử giao dịch

Máy chủ Tài khoản Số tiền Số ngọc Tình trạng